لطفا نام خود را به همراه رمز جلسه که برای شما ارسال شده است را وارد بفرمایید.

رمز ورود پیش فرض : ۱۲۳۴۵۶ می باشد.


[bigbluebutton token=d1dec031-71f1-4bda-a679-3fbbd706411f] [bigbluebutton_recordings token=d1dec031-71f1-4bda-a679-3fbbd706411f]

دیدگاهتان را بنویسید

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447