شکل های مساوی ( هم نهشتی )

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447