روابط بین پاره خطها ( یاد آوری خط – پاره خط و نیم خط )

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447