حرکت ( سرعت متوسط و تندی متوسط )

[bigbluebutton token=8a126a85-45fc-48d6-a798-81674a691eea]

[bigbluebutton_recordings token=8a126a85-45fc-48d6-a798-81674a691eea]

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447