انواع و ویژگی های گیاهان آوندی ( آشنایی با انواع آوندها و شیره خام، نقش ریشه در جذب آب و املاح و انتقال به برگ‌ها و تولید شیره پرورده )

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447