لینک وبینار ریاضی هفتم

لطفا نام خود را به همراه رمز جلسه که برای شما ارسال شده است را وارد بفرمایید.

رمز ورود پیش فرض : 123456 می باشد.

[bigbluebutton token=c0827186-3e97-4764-aa03-08603a5feb97]

[bigbluebutton_recordings token=c0827186-3e97-4764-aa03-08603a5feb97]

دیدگاهتان را بنویسید

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447