لینک وبینار ریاضی نهم

لطفا نام خود را به همراه رمز جلسه که برای شما ارسال شده است را وارد بفرمایید.

رمز ورود پیش فرض : ۱۲۳۴۵۶ می باشد.

[bigbluebutton token=f6ffea13-16bf-41ee-94fa-7cdfb5d2630a]

[bigbluebutton_recordings token=f6ffea13-16bf-41ee-94fa-7cdfb5d2630a]

دیدگاهتان را بنویسید

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447