دسته‌بندی دوره: آکادمی کسب و کار

سفالگری-پسران-یکشنبه

مدرس این کارگاه جذاب سرکار خانم میرزا میباشد و یکشنبه ها ساعت 16:15 تا 17:30 برگزار میگردد.

سفالگری-پسران-چهارشنبه

مدرس این کارگاه جذاب سرکار خانم میرزا میباشد و چهارشنبه ها ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار میگردد.

سفالگری-دختران-سه شنبه

مدرس این کارگاه جذاب سرکار خانم میرزا میباشد و سه شنبه ها ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار میگردد.

سفالگری-دختران-یکشنبه

مدرس این کارگاه جذاب سرکار خانم میرزا میباشد و یکشنبه ها ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار میگردد.

آشپزی-دختران-شنبه

مدرس این کارگاه جذاب جناب آقای       میباشد و شنبه ها ساعت 15:15 تا 17:15 برگزار میگردد. حد نساب تشکیل این کلاس 5 نفر میباشد.

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447