دسته‌بندی دوره: آکادمی ورزشی

بسکتبال-پسران-شنبه

مدرس این کارگاه جذاب جناب آقای حاجی میباشد و شنبه ها ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵ برگزار میگردد.

کاراته-دختران-چهارشنبه

مدرس این کارگاه جذاب سرکار خانم گودرزی میباشد و چهارشنبه ها ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۳۰ برگزار میگردد.

کاراته-دختران-شنبه

مدرس این کارگاه جذاب سرکار خانم گودرزی میباشد و شنبه ها ساعت 15:15 تا 16:30 برگزار میگردد.  

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447