دسته‌بندی دوره: آکادمی هنر و تئاتر

فن بیان-دختران-دوشنبه

مدرس این کارگاه جذاب سرکار خانم پاوه نژاد میباشد و دوشنبه ها ساعت ۱۵:۱۵ تا 17:15 برگزار میگردد. حد نساب تشکیل این کلاس 5 نفر میباشد.

تئاتر-دختران-یکشنبه

مدرس این کارگاه جذاب سرکار خانم پاوه نژاد میباشد و یکشنبه ها ساعت ۱۵:۱۵ تا 17:15 برگزار میگردد. حد نساب تشکیل این کلاس 5 نفر میباشد.

اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447