همایش ها و وبینارها


وبینار آشنایی با جئو جبرا

ویژه دانش آموزان متوسطه یک

تاریخ: 24 مرداد ماه 1400

ساعت شروع: 11:00

ارائه با: خانم مرجان زحمتکشان،آقای میثم کریمی
 
اسکرول به بالا تماس با آکادمی-داخلی 447